GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE İNSAN HAKLARI BELGELERİ Polisiye.Com

                                                 
                                                    

  28/7/2015

ANASAYFA - İLETİŞİM - VİDEO - RESİM - FORUM - REKLAM Başlangıç sayfası yap  Sık kullanılanlara ekle

Polisiye Edebiyat
Polisiye Bilim
Seri Katiller
Mafya
Suikast
Uyuşturucu
Terörizm
Tecavüz - Taciz
Büyük Soygunlar
Satanizm
Silah
Hırsızlık
Dolandırıcılık
Bilişim Suçları
Şüpheli Durumlar
Yolsuzluk
Kapkaç
Trafik
Kadın - Aile
Rehine Olayları
Beyaz Yaka Suçları
Dünyada Polis
Yeni Türk Lirası
Vatandaşlık
Hak Arama Yolları
İnsan Hakları
İlkyardım
Yangınlar
Savaş ve Afetler
Özel Güvenlik
K9

 
eXTReMe Tracker

İnsan Hakları geri dön                                          Yorumlarınız İçin
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE İNSAN HAKLARI BELGELERİ
1215, Magna Charta Liberdatum: İngiltere'de asiller kralın yasaları keyfi uygulamasına son verdiler. Sıradan insanların değil, asillerin hakları ve katılımları söz konusu oldu. Yasaları gene kral yapıyordu.

1628, Petition of Rights (Haklar Dilekçesi): İngiltere'de sıradan insanların keyfi tutuklanmasına ve keyfi vergilere mahkûm edilmesine karşı hazırlandı. Yetkileri kısılmış gibi görünse de hâlâ kralın astığı astık, kestiği kestikti.

1679, Habeas Corpus: İngiliz halkının kişisel hakları dile getirildi. Parlamentonun yetkileri artmış olsa da birey idare'nin, yani kralın ve onun adamlarının keyfi uygulamalarına karşı şikâyet ve yasal işlemde bulunma hakkından yoksundu.

1776, Bili of Rights (Haklar Kanunu): ABD 'nin Virginia Eyaleti'nin anayasasında "her insanın doğuştan özgür ve bağımsız" olduğu, yaşamaya hakkı bulunduğu, mülk edinebileceği, mülk sahibi olabileği, vb. ilan edildi. Bu, insanlık tarihindeki ilk insan hakları belgesi olarak kabul edilir.

1791, İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi: Fransız Devrimi'yle birlikte her kişinin hak ve özgürlükleri tarif edildi: Özgürlük, eşitlik, mülkiyet, güvenlik ve baskıya karşı çıkma, yasalar önünde eşitlik ve keyfi tutuklanmaya karşı korunma, din ve vicdan özgürlüğü...

10 Aralık 1948, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi: İkinci Dünya Savaşı'na kadar geçen süre içindeki ve savaş sırasındaki katliamlara karşı insanlık vicdanının ve birikiminin sonucu olarak hazırlandı.

16 Aralık 1966, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözleşmeleri:
İnsanların ve devletlerin siyasal hak ve yükümlülüklerinin yanı sıra ekonomik ve sosyal haklarının da ifade bulduğu belgelerdir. Sendikalaşma, grev hakkı gibi çalışanların haklarını da içerir.

4 Kasım 1950, Avrupa Konseyi Temel insan Hak ve ÖzgürlükleriKonvansiyonu: BM insan Hakları Evrensel Bildirgesi'ni esas almıştır.

l Ağustos 1975, Avrupa Güvenlik ve işbirliği Konferansı Sonuç Belgesi: Devletler hukuku açısından yaptı

>>> Devamı için tıklayın >>>